ITT Inc (ITT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 19 800 13 000 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 4 451 600 2 126 400 2 074 900 1 822 400 1 596 100
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $19 800K ÷ ($19 800K + $4 451 600K)
= 0,00


Analiza porównawcza

2021