ITT Inc (ITT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 530 000 2 477 800 2 846 400 2 745 100 2 585 300
Aktywa razem w tys. USD 7 130 800 4 277 600 4 107 700 3 846 800 3 700 200
Rotacja aktywów razem 0,78 0,58 0,69 0,71 0,70

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 530 000K ÷ $7 130 800K
= 0,78


Analiza porównawcza

2021