ITT Inc (ITT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 987 700 2 765 000 2 477 800 2 846 400 2 745 100
Aktywa razem w tys. USD 3 780 300 3 565 400 4 277 600 4 107 700 3 846 800
Rotacja aktywów razem 0,79 0,78 0,58 0,69 0,71

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 987 700K ÷ $3 780 300K
= 0,79


Analiza porównawcza

2022