ITT Inc (ITT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 444 200 1 917 300 1 736 800 1 645 100 1 478 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 856 600 871 000 849 700 872 100 899 400
Wskaźnik płynności bieżącej 1,86 2,20 2,04 1,89 1,64

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 444 200K ÷ $1 856 600K
= 1,86


Analiza porównawcza

2021