ITT Inc (ITT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 561 200 1 295 000 859 800 612 100 561 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 112 900 177 200 189 500 153 400 163 400
Należności w tys. USD 628 800 1 110 200 507 500 578 400 540 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 185 500 1 856 600 871 000 849 700 872 100
Wskaźnik płynności szybkiej 1,10 1,39 1,79 1,58 1,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($561 200K + $112 900K + $628 800K) ÷ $1 185 500K
= 1,10


Analiza porównawcza

2022