ITT Inc (ITT)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 367 000 316 300 72 500 325 100 333 700
Kapitał własny w tys. USD 2 248 100 2 225 800 2 126 400 2 074 900 1 822 400
ROE 16,32% 14,21% 3,41% 15,67% 18,31%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $367 000K ÷ $2 248 100K
= 16,32%


Analiza porównawcza

2022