ITT Inc (ITT)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 632 600 72 500 325 100 333 700 113 500
Kapitał własny w tys. USD 4 451 600 2 126 400 2 074 900 1 822 400 1 596 100
ROE 14,21% 3,41% 15,67% 18,31% 7,11%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $632 600K ÷ $4 451 600K
= 14,21%


Analiza porównawcza

2021