ITT Inc (ITT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 561 200 647 500 859 800 612 100 561 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 112 900 88 600 189 500 153 400 163 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 185 500 928 300 871 000 849 700 872 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,57 0,79 1,20 0,90 0,83

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($561 200K + $112 900K) ÷ $1 185 500K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
ITT Inc
ITT
0,57
Chart Industries Inc
GTLS
0,91
Donaldson Co. Inc.
DCI
0,35
Otis Worldwide Corp
OTIS
0,32