ITT Inc (ITT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 561 200 514 500 525 700 710 400 1 295 000 585 800 578 800 780 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 112 900 117 100 109 800 102 700 177 200 82 100 88 800 190 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 185 500 1 269 100 1 303 400 1 242 300 1 856 600 899 200 900 000 826 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,57 0,50 0,49 0,65 0,79 0,74 0,74 1,17

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($561 200K + $112 900K) ÷ $1 185 500K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022/Q4