Globus Medical Inc (GMED)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 236 251 194 858 115 463 174 564 171 006
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 846 370 1 741 390 1 506 300 1 402 450 1 185 520
Zwrot z kapitału całkowitego 12,80% 11,19% 7,67% 12,45% 14,42%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $236 251K ÷ ($0K + $1 846 370K)
= 12,80%


Analiza porównawcza

2022