Globus Medical Inc (GMED)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 263 725 239 223 217 463 179 975 159 410
Zapasy w tys. USD 298 981 237 001 229 153 196 314 131 254
Rotacja zapasów 0,88 1,01 0,95 0,92 1,21

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $263 725K ÷ $298 981K
= 0,88


Analiza porównawcza

2022