Globus Medical Inc (GMED)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 413,79 361,61 384,62 398,14 300,53
Cykl należności dni 76,10 62,64 65,54 71,72 70,17
Cykl zobowiązań dni 49,96 33,50 30,56 49,92 59,29
Cykl konwersji gotówki dni 439,93 390,76 419,60 419,94 311,41

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 413,79 + 76,10 – 49,96
= 439,93


Analiza porównawcza

2022