Globus Medical Inc (GMED)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 190 169 149 191 102 285 155 210 156 474
Aktywa razem w tys. USD 2 076 130 1 957 260 1 679 480 1 532 080 1 300 670
ROA 9,16% 7,62% 6,09% 10,13% 12,03%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $190 169K ÷ $2 076 130K
= 9,16%


Analiza porównawcza

2022