Globus Medical Inc (GMED)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 983 344 864 516 821 765 687 468 630 681
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 159 204 140 164 120 792 111 403 96 118
Wskaźnik płynności bieżącej 6,18 6,17 6,80 6,17 6,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $983 344K ÷ $159 204K
= 6,18


Analiza porównawcza

2022