Globus Medical Inc (GMED)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 446 058 443 447 426 741 311 487 339 684
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 25 058 19 632 24 195 25 341 22 676
Należności w tys. USD 213 247 164 436 141 676 154 326 137 067
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 159 204 140 164 120 792 111 403 96 118
Wskaźnik płynności szybkiej 4,30 4,48 4,91 4,41 5,20

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($446 058K + $25 058K + $213 247K) ÷ $159 204K
= 4,30


Analiza porównawcza

2022