Globus Medical Inc (GMED)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 190 169 149 191 102 285 155 210 156 474
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 022 840 958 102 789 042 785 368 712 969
Marża zysku netto 18,59% 15,57% 12,96% 19,76% 21,95%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $190 169K ÷ $1 022 840K
= 18,59%


Analiza porównawcza

2022