Globus Medical Inc (GMED)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 190 169 149 191 102 285 155 210 156 474
Kapitał własny w tys. USD 1 846 370 1 741 390 1 506 300 1 402 450 1 185 520
ROE 10,30% 8,57% 6,79% 11,07% 13,20%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $190 169K ÷ $1 846 370K
= 10,30%


Analiza porównawcza

2022