Globus Medical Inc (GMED)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 243 019 180 407 125 899 189 946 188 605
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 022 840 958 102 789 042 785 368 712 969
Marża zysku brutto 23,76% 18,83% 15,96% 24,19% 26,45%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $243 019K ÷ $1 022 840K
= 23,76%


Analiza porównawcza

2022