Globus Medical Inc (GMED)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 022 840 958 102 789 042 785 368 712 969
Property, plant and equipment w tys. USD 243 729 221 076 216 879 199 841 171 873
Rotacja aktywów trwałych 4,20 4,33 3,64 3,93 4,15

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 022 840K ÷ $243 729K
= 4,20


Analiza porównawcza

2022