Globus Medical Inc (GMED)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 022 840 958 102 789 042 785 368 712 969
Aktywa razem w tys. USD 2 076 130 1 957 260 1 679 480 1 532 080 1 300 670
Rotacja aktywów razem 0,49 0,49 0,47 0,51 0,55

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 022 840K ÷ $2 076 130K
= 0,49


Analiza porównawcza

2022