Globus Medical Inc (GMED)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 263 725 239 223 217 463 179 975 159 410
Zobowiązania handlowe w tys. USD 36 101 21 955 18 205 24 614 25 895
Rotacja zobowiązań 7,31 10,90 11,95 7,31 6,16

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $263 725K ÷ $36 101K
= 7,31


Analiza porównawcza

2022