Globus Medical Inc (GMED)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 236 251 194 858 115 463 174 564 171 006
Aktywa razem w tys. USD 2 076 130 1 957 260 1 679 480 1 532 080 1 300 670
Operacyjny ROA 11,38% 9,96% 6,87% 11,39% 13,15%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $236 251K ÷ $2 076 130K
= 11,38%


Analiza porównawcza

2022