Globus Medical Inc (GMED)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 446 058 443 447 426 741 311 487 339 684
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 25 058 19 632 24 195 25 341 22 676
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 159 204 140 164 120 792 111 403 96 118
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,96 3,30 3,73 3,02 3,77

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($446 058K + $25 058K) ÷ $159 204K
= 2,96


Analiza porównawcza

2022