Commvault Systems Inc (CVLT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 186 098 255 829 394 034 411 904 391 303
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $0K ÷ $186 098K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023