Commvault Systems Inc (CVLT)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 784 590 769 591 723 472 670 885 710 957
Należności w tys. USD 210 441 194 238 188 126 146 990 176 836
Rotacja należności 3,73 3,96 3,85 4,56 4,02

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $784 590K ÷ $210 441K
= 3,73


Analiza porównawcza

2023