Commvault Systems Inc (CVLT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Aktywa razem w tys. USD 782 574 816 080 904 173 845 076 822 453
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $782 574K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023