Commvault Systems Inc (CVLT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 135 402 113 859 109 373 117 078 117 006
Zobowiązania handlowe w tys. USD 108 432 374 307 2 186
Rotacja zobowiązań 1 253,72 263,56 292,44 381,36 53,53

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $135 402K ÷ $108K
= 1 253,72


Analiza porównawcza

2023