Commvault Systems Inc (CVLT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 3,73 3,96 3,85 4,56 4,02
Rotacja zobowiązań 1 253,72 263,56 292,44 381,36 53,53
Rotacja kapitału pracującego 5,57 8,55 3,09 3,62 2,16

Średnia liczba dni

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 97,90 92,12 94,91 79,97 90,79
Cykl zobowiązań dni 0,29 1,38 1,25 0,96 6,82

Długoterminowe

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Rotacja aktywów trwałych 94,68 7,23 6,41 5,86 5,79
Rotacja aktywów razem 1,00 0,94 0,80 0,79 0,86