Commvault Systems Inc (CVLT)

ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD -35 774 33 624 -30 954 -5 645 3 561
Aktywa razem w tys. USD 782 574 816 080 904 173 845 076 822 453
ROA -4,57% 4,12% -3,42% -0,67% 0,43%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-35 774K ÷ $782 574K
= -4,57%


Analiza porównawcza

2023