Commvault Systems Inc (CVLT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 784 590 769 591 723 472 670 885 710 957
Property, plant and equipment w tys. USD 8 287 106 513 112 779 114 519 122 716
Rotacja aktywów trwałych 94,68 7,23 6,41 5,86 5,79

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $784 590K ÷ $8 287K
= 94,68


Analiza porównawcza

2023