Commvault Systems Inc (CVLT)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD -35 774 33 624 -30 954 -5 645 3 561
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 784 590 769 591 723 472 670 885 710 957
Marża zysku netto -4,56% 4,37% -4,28% -0,84% 0,50%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-35 774K ÷ $784 590K
= -4,56%


Analiza porównawcza

2023