Commvault Systems Inc (CVLT)

ROE

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD -35 774 33 624 -30 954 -5 645 3 561
Kapitał własny w tys. USD 186 098 255 829 394 034 411 904 391 303
ROE -19,22% 13,14% -7,86% -1,37% 0,91%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-35 774K ÷ $186 098K
= -19,22%


Analiza porównawcza

2023