Commvault Systems Inc (CVLT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 53 048 47 758 41 908 57 19 673
Aktywa razem w tys. USD 782 574 816 080 904 173 845 076 822 453
Operacyjny ROA 6,78% 5,85% 4,63% 0,01% 2,39%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $53 048K ÷ $782 574K
= 6,78%


Analiza porównawcza

2023