Commvault Systems Inc (CVLT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 784 590 769 591 723 472 670 885 710 957
Aktywa razem w tys. USD 782 574 816 080 904 173 845 076 822 453
Rotacja aktywów razem 1,00 0,94 0,80 0,79 0,86

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $784 590K ÷ $782 574K
= 1,00


Analiza porównawcza

2023