Commvault Systems Inc (CVLT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 287 778 267 507 397 237 331 727 458 330
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 015 22 336 22 237 26 969 19 836
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 410 076 394 064 373 202 328 554 326 346
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,74 0,74 1,12 1,09 1,47

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($287 778K + $14 015K) ÷ $410 076K
= 0,74


Analiza porównawcza

2023