Commvault Systems Inc (CVLT)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 784 590 769 591 723 472 670 885 710 957
Working capital w tys. USD 140 838 90 017 234 398 185 132 328 656
Rotacja kapitału pracującego 5,57 8,55 3,09 3,62 2,16

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $784 590K ÷ $140 838K
= 5,57


Analiza porównawcza

2023