Commvault Systems Inc (CVLT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 550 914 484 081 607 600 513 686 655 002
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 410 076 394 064 373 202 328 554 326 346
Wskaźnik płynności bieżącej 1,34 1,23 1,63 1,56 2,01

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $550 914K ÷ $410 076K
= 1,34


Analiza porównawcza

2023