Bruker Corp (BRKR)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 296 600 274 900 273 900 282 000 277 100 270 300 237 500 204 000
Kapitał własny w tys. USD 1 113 800 937 000 970 500 1 017 000 1 070 500 1 075 600 1 002 000 967 700
ROE 26,63% 29,34% 28,22% 27,73% 25,89% 25,13% 23,70% 21,08%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $296 600K ÷ $1 113 800K
= 26,63%


Analiza porównawcza

2022/Q4