Bruker Corp (BRKR)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 296 600 277 100 157 800 197 200 179 700
Aktywa razem w tys. USD 3 611 800 3 650 000 3 049 000 2 771 500 2 128 600
ROA 8,21% 7,59% 5,18% 7,12% 8,44%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $296 600K ÷ $3 611 800K
= 8,21%


Analiza porównawcza

2022