Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 485 800 462 600 427 600 273 200 307 400
Koszty odsetek netto w tys. USD 8 900 12 000 13 400 11 200 14 700
Wskaźnik pokrycia odsetek 54,58 38,55 31,91 24,39 20,91

2023 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $485 800K ÷ $8 900K
= 54,58


Analiza porównawcza

2023