Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 427 600 273 200 307 400 281 900 234 400
Koszty odsetek netto w tys. USD 13 400 11 200 14 700 11 400 14 600
Wskaźnik pokrycia odsetek 31,91 24,39 20,91 24,73 16,05

2021 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $427 600K ÷ $13 400K
= 31,91


Analiza porównawcza

2021