Bruker Corp (BRKR)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 530 700 2 417 900 1 987 500 2 072 600 1 895 600
Working capital w tys. USD 1 198 900 1 533 300 1 133 100 1 150 700 705 000
Rotacja kapitału pracującego 2,11 1,58 1,75 1,80 2,69

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $2 530 700K ÷ $1 198 900K
= 2,11


Analiza porównawcza

2022