Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 200 500 1 221 800 842 300 812 800 322 600
Aktywa razem w tys. USD 3 611 800 3 650 000 3 049 000 2 771 500 2 128 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,33 0,33 0,28 0,29 0,15

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 200 500K ÷ $3 611 800K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022