Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 221 800 842 300 812 800 322 600 415 600
Aktywa razem w tys. USD 3 650 000 3 049 000 2 771 500 2 128 600 1 948 500
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,33 0,28 0,29 0,15 0,21

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 221 800K ÷ $3 650 000K
= 0,33


Analiza porównawcza

2021