Bruker Corp (BRKR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 462 600 427 600 273 200 307 400 281 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 200 500 1 221 800 842 300 812 800 322 600
Kapitał własny w tys. USD 1 113 800 1 070 500 961 200 906 800 896 600
Zwrot z kapitału całkowitego 19,99% 18,65% 15,15% 17,88% 23,12%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $462 600K ÷ ($1 200 500K + $1 113 800K)
= 19,99%


Analiza porównawcza

2022