Bruker Corp (BRKR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 427 600 273 200 307 400 281 900 234 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 221 800 842 300 812 800 322 600 415 600
Kapitał własny w tys. USD 1 070 500 961 200 906 800 896 600 725 400
Zwrot z kapitału całkowitego 18,65% 15,15% 17,88% 23,12% 20,54%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $427 600K ÷ ($1 221 800K + $1 070 500K)
= 18,65%


Analiza porównawcza

2021