Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 168 200 731 800 684 900 322 400 439 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 172 200 165 600 172 000 115 100 114 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 938 500 791 900 645 600 599 300 524 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,43 1,13 1,33 0,73 1,05

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 168 200K + $172 200K) ÷ $938 500K
= 1,43


Analiza porównawcza

2021