Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 645 500 1 168 200 731 800 684 900 322 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 193 500 172 200 165 600 172 000 115 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 914 300 938 500 791 900 645 600 599 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,92 1,43 1,13 1,33 0,73

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($645 500K + $193 500K) ÷ $914 300K
= 0,92


Analiza porównawcza

2022