Bruker Corp (BRKR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 461 600 427 600 273 200 307 400 281 900
Aktywa razem w tys. USD 3 611 800 3 650 000 3 049 000 2 771 500 2 128 600
Operacyjny ROA 12,78% 11,72% 8,96% 11,09% 13,24%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $461 600K ÷ $3 611 800K
= 12,78%


Analiza porównawcza

2022