Bruker Corp (BRKR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 483 800 461 600 427 600 273 200 307 400
Aktywa razem w tys. USD 4 249 900 3 611 800 3 650 000 3 049 000 2 771 500
Operacyjny ROA 11,38% 12,78% 11,72% 8,96% 11,09%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $483 800K ÷ $4 249 900K
= 11,38%


Analiza porównawcza

2023