Bruker Corp (BRKR)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 417 900 1 987 500 2 072 600 1 895 600 1 765 900
Należności w tys. USD 416 900 335 300 362 200 357 200 319 300
Rotacja należności 5,80 5,93 5,72 5,31 5,53

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 417 900K ÷ $416 900K
= 5,80


Analiza porównawcza

2021