Bruker Corp (BRKR)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 530 700 2 417 900 1 987 500 2 072 600 1 895 600
Należności w tys. USD 472 700 416 900 335 300 362 200 357 200
Rotacja należności 5,35 5,80 5,93 5,72 5,31

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 530 700K ÷ $472 700K
= 5,35


Analiza porównawcza

2022