Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 164 200 2 113 200 2 471 800 1 925 000 1 796 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 202 100 914 300 938 500 791 900 645 600
Wskaźnik płynności bieżącej 1,80 2,31 2,63 2,43 2,78

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 164 200K ÷ $1 202 100K
= 1,80


Analiza porównawcza

2023