Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 471 800 1 925 000 1 796 300 1 304 300 1 358 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 938 500 791 900 645 600 599 300 524 500
Wskaźnik płynności bieżącej 2,63 2,43 2,78 2,18 2,59

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 471 800K ÷ $938 500K
= 2,63


Analiza porównawcza

2021