Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 113 200 2 036 600 2 087 500 2 250 800 2 471 800 1 989 300 1 968 200 1 946 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 914 300 864 600 818 400 880 500 938 500 921 200 954 600 943 500
Wskaźnik płynności bieżącej 2,31 2,36 2,55 2,56 2,63 2,16 2,06 2,06

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 113 200K ÷ $914 300K
= 2,31


Analiza porównawcza

2022/Q4