Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 164 200 2 029 400 2 183 300 2 133 000 2 113 200 2 036 600 2 087 500 2 250 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 202 100 1 072 300 1 050 900 1 048 500 914 300 864 600 818 400 880 500
Wskaźnik płynności bieżącej 1,80 1,89 2,08 2,03 2,31 2,36 2,55 2,56

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 164 200K ÷ $1 202 100K
= 1,80


Analiza porównawcza

2023/Q4