Bruker Corp (BRKR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 417 900 1 987 500 2 072 600 1 895 600 1 765 900
Property, plant and equipment w tys. USD 406 100 395 500 306 100 270 600 266 500
Rotacja aktywów trwałych 5,95 5,03 6,77 7,01 6,63

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 417 900K ÷ $406 100K
= 5,95


Analiza porównawcza

2021