Bruker Corp (BRKR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 530 700 2 417 900 1 987 500 2 072 600 1 895 600
Property, plant and equipment w tys. USD 487 000 406 100 395 500 306 100 270 600
Rotacja aktywów trwałych 5,20 5,95 5,03 6,77 7,01

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 530 700K ÷ $487 000K
= 5,20


Analiza porównawcza

2022