Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 200 500 1 221 800 842 300 812 800 322 600
Kapitał własny w tys. USD 1 113 800 1 070 500 961 200 906 800 896 600
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,52 0,53 0,47 0,47 0,26

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 200 500K ÷ ($1 200 500K + $1 113 800K)
= 0,52


Analiza porównawcza

2022