Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 160 300 1 200 500 1 221 800 842 300 812 800
Kapitał własny w tys. USD 1 377 200 1 113 800 1 070 500 961 200 906 800
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,46 0,52 0,53 0,47 0,47

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 160 300K ÷ ($1 160 300K + $1 377 200K)
= 0,46


Analiza porównawcza

2023