Bruker Corp (BRKR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 225 000 1 208 300 1 047 700 1 077 300 995 600
Zapasy w tys. USD 800 100 710 100 692 300 577 200 509 600
Rotacja zapasów 1,53 1,70 1,51 1,87 1,95

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 225 000K ÷ $800 100K
= 1,53


Analiza porównawcza

2022