Bruker Corp (BRKR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 208 300 1 047 700 1 077 300 995 600 952 900
Zapasy w tys. USD 710 100 692 300 577 200 509 600 486 200
Rotacja zapasów 1,70 1,51 1,87 1,95 1,96

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 208 300K ÷ $710 100K
= 1,70


Analiza porównawcza

2021