Bruker Corp (BRKR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 313 100 1 261 900 1 225 000 1 224 400 1 221 000 1 221 000 1 208 300 1 180 900
Zapasy w tys. USD 914 600 858 800 800 100 749 500 759 000 739 900 710 100 732 800
Rotacja zapasów 1,44 1,47 1,53 1,63 1,61 1,65 1,70 1,61

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $1 313 100K ÷ $914 600K
= 1,44


Analiza porównawcza

2023/Q2